Stockholmia – forskning och förlag

Stockholmia är Stockholms stads egna förlag och forskningsinstitution

Genom Stockholmia publiceras och sprids ny och spännande forskning om staden och det liv som levs här i historia, samtid och framtid. Stockholmia administrerar också forskarnätverk, initierar och stöder forskningsprojekt samt arrangerar seminarier, samtalsserier och föredrag.

Det här är en tillfällig webbplats för förlaget, en ny är under produktion.